↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国棉花种植率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.


公布时间 报告名称 截至周期 本期检验值 计量单位
2014-05-27 美国棉花种植率 2014-05-25 62%
2014-05-19 美国棉花种植率 2014-05-18 46%
2014-05-12 美国棉花种植率 2014-05-11 30%
2014-05-05 美国棉花种植率 2014-05-04 16%
2014-04-28 美国棉花种植率 2014-04-27 13%
2014-04-21 美国棉花种植率 2014-04-20 10%
2014-04-16 美国棉花种植率 2014-04-13 8%
2014-04-08 美国棉花种植率 2014-04-06 6%
2013-06-17 美国棉花种植率 2013-06-16 95%
2013-06-10 美国棉花种植率 2013-06-09 88%
2013-06-03 美国棉花种植率 2013-06-02 82%
2013-05-28 美国棉花种植率 2013-05-26 59%
2013-05-20 美国棉花种植率 2013-05-19 39%
2013-05-13 美国棉花种植率 2013-05-12 23%
2013-05-06 美国棉花种植率 2013-05-05 17%
2013-04-22 美国棉花种植率 2013-04-21 10%
2013-04-15 美国棉花种植率 2013-04-14 8%
2013-04-08 美国棉花种植率 2013-04-07 5%
2012-06-11 美国棉花种植率 2012-06-10 96%
2012-06-04 美国棉花种植率 2012-06-03 87%
2012-05-29 美国棉花种植率 2012-05-28 76%
2012-05-21 美国棉花种植率 2012-05-20 62%
2012-05-14 美国棉花种植率 2012-05-13 48%
2012-05-07 美国棉花种植率 2012-05-06 36%
2012-04-30 美国棉花种植率 2012-04-29 26%