↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国大豆开花率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-08-15 美国大豆开花率 2016-08-14 95% 92% 93%
2016-08-08 美国大豆开花率 2016-08-07 91% 86% 88%
2016-08-01 美国大豆开花率 2016-07-31 85% 78% 79%
2016-07-25 美国大豆开花率 2016-07-24 76% 67% 66%
2016-07-18 美国大豆开花率 2016-07-17 59% 51% 49%
2016-07-11 美国大豆开花率 2016-07-10 40% 33% 31%
2016-07-05 美国大豆开花率 2016-07-03 22% 17% 16%
2016-06-27 美国大豆开花率 2016-06-26 9% 7% 7%
2015-08-24 美国大豆开花率 2015-08-23 96% 99% 98%
2015-08-17 美国大豆开花率 2015-08-16 93% 95% 95%
2015-08-10 美国大豆开花率 2015-08-09 88% 91% 91%
2015-08-03 美国大豆开花率 2015-08-02 81% 84% 83%
2015-07-27 美国大豆开花率 2015-07-26 71% 74% 72%
2015-07-20 美国大豆开花率 2015-07-19 56% 57% 56%
2015-07-13 美国大豆开花率 2015-07-12 38% 39% 37%
2015-07-06 美国大豆开花率 2015-07-05 21% 22% 21%
2015-06-29 美国大豆开花率 2015-06-28 8% 9% 9%
2014-08-18 美国大豆开花率 2014-08-17 95% 91% 95%
2014-08-11 美国大豆开花率 2014-08-10 92% 87% 91%
2014-08-04 美国大豆开花率 2014-08-03 85% 77% 83%
2014-07-28 美国大豆开花率 2014-07-27 76% 62% 72%
2014-07-21 美国大豆开花率 2014-07-20 60% 43% 56%
2014-07-14 美国大豆开花率 2014-07-13 41% 24% 37%
2014-07-07 美国大豆开花率 2014-07-06 24% 9% 21%
2014-06-30 美国大豆开花率 2014-06-29 10% 3% 10%