↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国大豆结荚率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-09-06 美国大豆结荚率 2016-09-04 97% 95% 97%
2016-08-29 美国大豆结荚率 2016-08-28 94% 91% 92%
2016-08-22 美国大豆结荚率 2016-08-21 89% 85% 85%
2016-08-15 美国大豆结荚率 2016-08-14 80% 76% 70%
2016-08-08 美国大豆结荚率 2016-08-07 69% 65% 61%
2016-08-01 美国大豆结荚率 2016-07-31 54% 48% 44%
2016-07-25 美国大豆结荚率 2016-07-24 35% 29% 26%
2016-07-18 美国大豆结荚率 2016-07-17 18% 14% 13%
2016-07-11 美国大豆结荚率 2016-07-10 7% 7% 7%
2015-09-07 美国大豆结荚率 2015-09-06 96% 99% 99%
2015-08-31 美国大豆结荚率 2015-08-30 93% 94% 95%
2015-08-24 美国大豆结荚率 2015-08-23 87% 89% 88%
2015-08-17 美国大豆结荚率 2015-08-16 79% 81% 79%
2015-08-10 美国大豆结荚率 2015-08-09 69% 70% 66%
2015-08-03 美国大豆结荚率 2015-08-02 54% 54% 49%
2015-07-27 美国大豆结荚率 2015-07-26 34% 35% 31%
2015-07-20 美国大豆结荚率 2015-07-19 17% 18% 17%
2014-09-02 美国大豆结荚率 2014-08-31 95% 91% 95%
2014-08-25 美国大豆结荚率 2014-08-24 90% 82% 89%
2014-08-18 美国大豆结荚率 2014-08-17 83% 70% 79%
2014-08-11 美国大豆结荚率 2014-08-10 72% 55% 65%
2014-08-04 美国大豆结荚率 2014-08-03 57% 36% 48%
2014-07-28 美国大豆结荚率 2014-07-27 38% 18% 31%
2014-07-21 美国大豆结荚率 2014-07-20 19% 7% 17%
2013-08-27 美国大豆结荚率 2013-08-26 72% 90% 81%