↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国大豆落叶率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-10-17 美国大豆落叶率 2016-10-16 96% 95% 94%
2016-10-12 美国大豆落叶率 2016-10-09 91% 90% 88%
2016-10-03 美国大豆落叶率 2016-10-02 83% 82% 79%
2016-09-26 美国大豆落叶率 2016-09-25 68% 69% 64%
2016-09-19 美国大豆落叶率 2016-09-18 46% 50% 43%
2016-09-13 美国大豆落叶率 2016-09-12 26% 30% 25%
2016-09-06 美国大豆落叶率 2016-09-04 12% 15% 12%
2016-08-29 美国大豆落叶率 2016-08-28 5% 8% 5%
2015-10-20 美国大豆落叶率 2015-10-18 96% 94% 96%
2015-10-13 美国大豆落叶率 2015-10-11 92% 90% 91%
2015-10-05 美国大豆落叶率 2015-10-04 85% 81% 73%
2015-09-28 美国大豆落叶率 2015-09-27 74% 66% 70%
2015-09-21 美国大豆落叶率 2015-09-20 56% 42% 50%
2015-09-14 美国大豆落叶率 2015-09-13 35% 22% 31%
2015-09-07 美国大豆落叶率 2015-09-06 18% 11% 16%
2015-08-31 美国大豆落叶率 2015-08-30 9% 5% 7%
2014-10-20 美国大豆落叶率 2014-10-19 95% 93% 97%
2014-10-14 美国大豆落叶率 2014-10-13 91% 91%
2014-10-06 美国大豆落叶率 2014-10-05 83% 84%
2014-09-29 美国大豆落叶率 2014-09-28 71% 45% 61%
2014-09-22 美国大豆落叶率 2014-09-21 45% 44% 53%
2014-09-15 美国大豆落叶率 2014-09-14 24% 24% 32%
2014-09-02 美国大豆落叶率 2014-08-31 5% 3% 7%
2013-10-28 美国大豆落叶率 2013-10-27 98% 99% 99%
2013-10-21 美国大豆落叶率 2013-10-20 94% 98% 97%