↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国大豆收割率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-11-14 美国大豆收割率 2016-11-13 97% 97% 95%
2016-11-14 美国大豆收割率 2016-11-13 97% 97% 95%
2016-11-07 美国大豆收割率 2016-11-06 93% 94% 91%
2016-10-31 美国大豆收割率 2016-10-30 87% 91% 86%
2016-10-24 美国大豆收割率 2016-10-23 76% 84% 76%
2016-10-17 美国大豆收割率 2016-10-16 62% 73% 63%
2016-10-12 美国大豆收割率 2016-10-09 44% 56% 47%
2016-10-03 美国大豆收割率 2016-10-29 26% 36% 27%
2016-09-26 美国大豆收割率 2016-09-25 10% 17% 13%
2016-09-19 美国大豆收割率 2016-09-18 4% 6% 5%
2015-11-10 美国大豆收割率 2015-11-09 95% 89% 93%
2015-11-03 美国大豆收割率 2015-11-02 92% 81% 88%
2015-10-26 美国大豆收割率 2015-10-25 87% 68% 80%
2015-10-20 美国大豆收割率 2015-10-18 77% 51% 68%
2015-10-13 美国大豆收割率 2015-10-11 62% 37% 54%
2015-10-05 美国大豆收割率 2015-10-04 42% 19% 32%
2015-09-28 美国大豆收割率 2015-09-27 21% 9% 16%
2015-09-21 美国大豆收割率 2015-09-20 7% 3% 7%
2014-11-24 美国大豆收割率 2014-11-23 97% 95% 98%
2014-11-18 美国大豆收割率 2014-11-17 94% 94% 96%
2014-11-10 美国大豆收割率 2014-11-09 90% 90% 91%
2014-11-03 美国大豆收割率 2014-11-02 83% 85% 83%
2014-10-27 美国大豆收割率 2014-10-26 70% 75% 76%
2014-10-20 美国大豆收割率 2014-10-19 53% 61% 66%
2014-10-14 美国大豆收割率 2014-10-13 40% 53%