↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国玉米生长优良率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-10-17 美国玉米生长优良率 2016-10-16 74% 68%
2016-10-12 美国玉米生长优良率 2016-10-09 73% 68%
2016-10-03 美国玉米生长优良率 2016-10-02 73% 68%
2016-09-26 美国玉米生长优良率 2016-09-25 74% 68%
2016-09-19 美国玉米生长优良率 2016-09-18 74% 68%
2016-09-13 美国玉米生长优良率 2016-09-12 74% 68%
2016-09-06 美国玉米生长优良率 2016-09-04 74% 68%
2016-08-29 美国玉米生长优良率 2016-08-28 75% 68%
2016-08-22 美国玉米生长优良率 2016-08-21 75% 69%
2016-08-15 美国玉米生长优良率 2016-08-14 74% 69%
2016-08-08 美国玉米生长优良率 2016-08-07 74% 70%
2016-08-01 美国玉米生长优良率 2016-07-31 76% 70%
2016-07-25 美国玉米生长优良率 2016-07-24 76% 70%
2016-07-18 美国玉米生长优良率 2016-07-17 76% 69%
2016-07-11 美国玉米生长优良率 2016-07-10 76% 69%
2016-07-05 美国玉米生长优良率 2016-07-03 75% 69%
2016-06-27 美国玉米生长优良率 2016-06-26 75% 68%
2016-06-20 美国玉米生长优良率 2016-06-19 75% 71%
2016-06-13 美国玉米生长优良率 2016-06-12 75% 73%
2016-06-06 美国玉米生长优良率 2016-06-05 98% 99% 97%
2016-06-06 美国玉米生长优良率 2016-06-05 75% 74%
2016-05-31 美国玉米生长优良率 2016-05-29 72% 74%
2015-10-20 美国玉米生长优良率 2015-10-18 68% 74%
2015-10-13 美国玉米生长优良率 2015-10-11 68% 74%
2015-10-05 美国玉米生长优良率 2015-10-04 68% 74%