↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国玉米出丝率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-08-08 美国玉米出丝率 2016-08-07 97% 94% 94%
2016-08-01 美国玉米出丝率 2016-07-31 91% 87% 85%
2016-07-25 美国玉米出丝率 2016-07-24 79% 71% 70%
2016-07-18 美国玉米出丝率 2016-07-17 56% 47% 46%
2016-07-11 美国玉米出丝率 2016-07-10 32% 23% 26%
2016-07-05 美国玉米出丝率 2016-07-03 15% 10% 13%
2016-06-27 美国玉米出丝率 2016-06-26 6% 3% 5%
2015-08-10 美国玉米出丝率 2015-08-09 96% 95% 96%
2015-08-03 美国玉米出丝率 2015-08-02 90% 88% 89%
2015-07-27 美国玉米出丝率 2015-07-26 78% 75% 77%
2015-07-20 美国玉米出丝率 2015-07-19 55% 53% 56%
2015-07-13 美国玉米出丝率 2015-07-12 27% 31% 34%
2015-07-06 美国玉米出丝率 2015-07-05 12% 14% 18%
2015-06-29 美国玉米出丝率 2015-06-28 4% 4% 8%
2014-08-11 美国玉米出丝率 2014-08-10 96% 93% 95%
2014-08-04 美国玉米出丝率 2014-08-03 90% 84% 88%
2014-07-28 美国玉米出丝率 2014-07-27 78% 67% 75%
2014-07-21 美国玉米出丝率 2014-07-20 56% 39% 55%
2014-07-14 美国玉米出丝率 2014-07-13 34% 15% 33%
2014-06-30 美国玉米出丝率 2014-06-29 5% 3% 9%
2013-08-27 美国玉米出丝率 2013-08-26 97% 100% 99%
2013-08-19 美国玉米出丝率 2013-08-18 97% 100% 99%
2013-08-12 美国玉米出丝率 2013-08-11 94% 100% 95%
2013-08-05 美国玉米出丝率 2013-08-04 86% 98% 89%
2013-07-29 美国玉米出丝率 2013-07-28 71% 93% 75%