↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国玉米蜡熟率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-09-06 美国玉米蜡熟率 2016-09-04 96% 95% 94%
2016-08-29 美国玉米蜡熟率 2016-08-28 92% 90% 87%
2016-08-22 美国玉米蜡熟率 2016-08-21 85% 81% 76%
2016-08-15 美国玉米蜡熟率 2016-08-14 73% 65% 60%
2016-08-08 美国玉米蜡熟率 2016-08-07 53% 44% 42%
2016-08-01 美国玉米蜡熟率 2016-07-31 30% 25% 25%
2016-07-25 美国玉米蜡熟率 2016-07-24 13% 12% 13%
2015-09-07 美国玉米蜡熟率 2015-09-06 96% 94% 95%
2015-08-31 美国玉米蜡熟率 2015-08-30 92% 89% 90%
2015-08-24 美国玉米蜡熟率 2015-08-23 85% 81% 81%
2015-08-17 美国玉米蜡熟率 2015-08-16 21% 20% 28%
2015-08-10 美国玉米蜡熟率 2015-08-09 50% 51% 49%
2015-08-03 美国玉米蜡熟率 2015-08-02 29% 33% 31%
2015-07-27 美国玉米蜡熟率 2015-07-26 14% 15% 17%
2014-09-02 美国玉米蜡熟率 2014-08-31 90% 82% 89%
2014-08-25 美国玉米蜡熟率 2014-08-24 83% 64% 78%
2014-08-18 美国玉米蜡熟率 2014-08-17 70% 49% 63%
2014-08-11 美国玉米蜡熟率 2014-08-10 54% 30% 46%
2014-08-04 美国玉米蜡熟率 2014-08-03 36% 17% 29%
2014-07-28 美国玉米蜡熟率 2014-07-27 17% 8% 16%
2013-09-16 美国玉米蜡熟率 2013-09-16 97% 100% 97%
2013-09-08 美国玉米蜡熟率 2013-09-07 95% 91% 94%
2013-09-03 美国玉米蜡熟率 2013-09-02 84% 97% 89%
2013-08-26 美国玉米蜡熟率 2013-08-25 70% 94% 79%
2013-08-19 美国玉米蜡熟率 2013-08-18 52% 87% 65%