↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国玉米凹损率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-09-26 美国玉米凹损率 2016-09-25 97% 96% 96%
2016-09-19 美国玉米凹损率 2016-09-18 93% 92% 91%
2016-09-13 美国玉米凹损率 2016-09-12 87% 84% 82%
2016-09-06 美国玉米凹损率 2016-09-04 76% 71% 69%
2016-08-29 美国玉米凹损率 2016-08-28 60% 54% 52%
2016-08-22 美国玉米凹损率 2016-08-21 40% 34% 35%
2016-08-15 美国玉米凹损率 2016-08-14 21% 18% 21%
2016-08-08 美国玉米凹损率 2016-08-07 9% 8% 12%
2015-09-28 美国玉米凹损率 2015-09-27 97% 95% 97%
2015-09-21 美国玉米凹损率 2015-09-20 94% 89% 93%
2015-09-14 美国玉米凹损率 2015-09-13 87% 80% 86%
2015-09-07 美国玉米凹损率 2015-09-06 76% 67% 75%
2015-08-31 美国玉米凹损率 2015-08-30 60% 50% 60%
2015-08-24 美国玉米凹损率 2015-08-23 39% 33% 43%
2015-08-17 美国玉米凹损率 2015-08-16 71% 68% 66%
2015-08-10 美国玉米凹损率 2015-08-09 9% 9% 15%
2014-09-29 美国玉米凹损率 2014-09-28 96% 95% 97%
2014-09-22 美国玉米凹损率 2014-09-21 90% 90% 92%
2014-09-15 美国玉米凹损率 2014-09-14 82% 79% 82%
2014-09-02 美国玉米凹损率 2014-08-31 53% 39% 59%
2014-08-25 美国玉米凹损率 2014-08-24 35% 21% 43%
2014-08-18 美国玉米凹损率 2014-08-17 22% 10% 27%
2014-08-11 美国玉米凹损率 2014-08-10 11% 5% 16%
2013-09-30 美国玉米凹损率 2013-09-29 96% 100% 97%
2013-09-16 美国玉米凹损率 2013-09-16 81% 97% 86%