↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国玉米成熟率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-11-07 美国玉米成熟率 2016-11-06 86% 91% 85%
2016-10-17 美国玉米成熟率 2016-10-16 97% 97% 94%
2016-10-12 美国玉米成熟率 2016-10-09 93% 92% 88%
2016-10-03 美国玉米成熟率 2016-10-02 86% 82% 79%
2016-09-26 美国玉米成熟率 2016-09-25 73% 66% 64%
2016-09-19 美国玉米成熟率 2016-09-18 53% 48% 48%
2016-09-13 美国玉米成熟率 2016-09-12 33% 31% 32%
2016-09-06 美国玉米成熟率 2016-09-04 18% 17% 20%
2016-08-29 美国玉米成熟率 2016-08-28 9% 8% 11%
2015-10-20 美国玉米成熟率 2015-10-18 98% 92% 96%
2015-10-13 美国玉米成熟率 2015-10-11 94% 86% 91%
2015-10-05 美国玉米成熟率 2015-10-04 86% 75% 83%
2015-09-28 美国玉米成熟率 2015-09-27 71% 57% 72%
2015-09-21 美国玉米成熟率 2015-09-20 53% 40% 56%
2015-09-14 美国玉米成熟率 2015-09-13 35% 25% 40%
2015-09-07 美国玉米成熟率 2015-09-06 20% 14% 26%
2015-08-31 美国玉米成熟率 2015-08-30 9% 7% 15%
2014-10-27 美国玉米成熟率 2014-10-26 96% 97% 97%
2014-10-20 美国玉米成熟率 2014-10-19 93% 93% 94%
2014-10-14 美国玉米成熟率 2014-10-13 87% 99%
2014-10-06 美国玉米成熟率 2014-10-05 81% 77%
2014-09-29 美国玉米成熟率 2014-09-28 60% 60% 70%
2014-09-22 美国玉米成熟率 2014-09-21 42% 37% 54%
2014-09-15 美国玉米成熟率 2014-09-14 27% 20% 39%
2014-09-02 美国玉米成熟率 2014-08-31 8% 4% 16%