↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国玉米收割率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-11-21 美国玉米收割率 2016-11-20 97% 97% 96%
2016-11-14 美国玉米收割率 2016-11-13 93% 95% 92%
2016-11-14 美国玉米收割率 2016-11-13 93% 95% 92%
2016-10-31 美国玉米收割率 2016-10-30 75% 82% 75%
2016-10-24 美国玉米收割率 2016-10-23 61% 70% 62%
2016-10-17 美国玉米收割率 2016-10-16 46% 54% 49%
2016-10-12 美国玉米收割率 2016-10-09 35% 38% 38%
2016-10-03 美国玉米收割率 2016-10-02 24% 24% 27%
2016-09-26 美国玉米收割率 2016-09-25 15% 16% 19%
2016-09-19 美国玉米收割率 2016-09-18 9% 9% 12%
2016-09-13 美国玉米收割率 2016-09-12 5% 4% 7%
2015-11-16 美国玉米收割率 2015-11-15 96% 88% 94%
2015-11-10 美国玉米收割率 2015-11-09 93% 78% 88%
2015-11-03 美国玉米收割率 2015-11-02 85% 62% 79%
2015-10-26 美国玉米收割率 2015-10-25 75% 44% 68%
2015-10-20 美国玉米收割率 2015-10-18 59% 30% 54%
2015-10-13 美国玉米收割率 2015-10-11 42% 23% 43%
2015-10-05 美国玉米收割率 2015-10-04 27% 16% 32%
2015-09-28 美国玉米收割率 2015-09-27 18% 11% 23%
2015-09-21 美国玉米收割率 2015-09-20 10% 7% 15%
2015-09-14 美国玉米收割率 2015-09-13 5% 4% 9%
2014-11-24 美国玉米收割率 2014-11-23 94% 94% 92%
2014-11-18 美国玉米收割率 2014-11-17 89% 90% 88%
2014-11-10 美国玉米收割率 2014-11-09 80% 82% 80%
2014-11-03 美国玉米收割率 2014-11-02 65% 71% 73%