↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国春小麦生长优良率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-08-15 美国春小麦生长优良率 2016-08-14 66% 70%
2016-08-08 美国春小麦生长优良率 2016-08-07 68% 69%
2016-08-01 美国春小麦生长优良率 2016-07-31 68% 70%
2016-07-25 美国春小麦生长优良率 2016-07-24 68% 71%
2016-07-18 美国春小麦生长优良率 2016-07-17 69% 70%
2016-07-11 美国春小麦生长优良率 2016-07-10 70% 71%
2016-07-05 美国春小麦生长优良率 2016-07-03 72% 72%
2016-06-27 美国春小麦生长优良率 2016-06-26 72% 62%
2016-06-20 美国春小麦生长优良率 2016-06-19 76% 71%
2016-06-13 美国春小麦生长优良率 2016-06-12 79% 70%
2016-06-06 美国春小麦生长优良率 2016-06-05 79% 69%
2016-05-31 美国春小麦生长优良率 2016-05-29 79% 76%
2016-05-23 美国春小麦生长优良率 2016-05-22 76% 69%
2015-08-17 美国春小麦生长优良率 2015-08-16 70% 68%
2015-08-10 美国春小麦生长优良率 2015-08-09 69% 70%
2015-08-03 美国春小麦生长优良率 2015-08-02 70% 70%
2015-07-27 美国春小麦生长优良率 2015-07-26 71% 70%
2015-07-20 美国春小麦生长优良率 2015-07-19 70% 70%
2015-07-13 美国春小麦生长优良率 2015-07-12 71% 70%
2015-07-06 美国春小麦生长优良率 2015-07-05 70% 70%
2015-06-29 美国春小麦生长优良率 2015-06-28 72% 70%
2015-06-22 美国春小麦生长优良率 2015-06-21 71% 71%
2015-06-15 美国春小麦生长优良率 2015-06-14 70% 72%
2015-06-08 美国春小麦生长优良率 2015-06-07 69% 71%
2015-06-01 美国春小麦生长优良率 2015-05-31 71%