↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国春小麦种植率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-05-23 美国春小麦种植率 2016-05-22 95% 95% 77%
2016-05-16 美国春小麦种植率 2016-05-15 89% 92% 64%
2016-05-09 美国春小麦种植率 2016-05-08 77% 84% 51%
2016-05-02 美国春小麦种植率 2016-05-01 54% 69% 39%
2016-04-25 美国春小麦种植率 2016-04-24 42% 50% 28%
2016-04-18 美国春小麦种植率 2016-04-17 27% 31% 19%
2016-04-11 美国春小麦种植率 2016-04-10 13% 14% 10%
2015-05-26 美国春小麦种植率 2015-05-24 96% 70% 79%
2015-05-18 美国春小麦种植率 2015-05-17 94% 47% 65%
2015-05-11 美国春小麦种植率 2015-05-10 87% 33% 51%
2015-05-04 美国春小麦种植率 2015-05-03 40% 55% 70%
2015-04-27 美国春小麦种植率 2015-04-26 55% 17% 29%
2015-04-20 美国春小麦种植率 2015-04-19 36% 9% 19%
2015-04-13 美国春小麦种植率 2015-04-12 17% 5%
2014-06-09 美国春小麦种植率 2014-06-08 95% 86% 93%
2014-06-02 美国春小麦种植率 2014-06-01 88% 80% 88%
2014-05-27 美国春小麦种植率 2014-05-25 74% 77% 82%
2014-05-19 美国春小麦种植率 2014-05-18 49% 64% 68%
2014-05-12 美国春小麦种植率 2014-05-11 34% 40% 53%
2014-05-05 美国春小麦种植率 2014-05-04 26% 21% 41%
2014-04-28 美国春小麦种植率 2014-04-27 18% 11% 30%
2014-04-21 美国春小麦种植率 2014-04-20 10% 7% 9%
2014-04-16 美国春小麦种植率 2014-04-13 6% 5%
2013-09-23 美国春小麦种植率 2013-09-15 23% 23% 24%
2013-06-24 美国春小麦种植率 2013-06-23 96% 100% 99%