↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国春小麦出苗率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-06-06 美国春小麦出苗率 2016-06-05 96% 95% 78%
2016-05-31 美国春小麦出苗率 2016-05-29 88% 88% 66%
2016-05-23 美国春小麦出苗率 2016-05-22 78% 76% 51%
2016-05-16 美国春小麦出苗率 2016-05-15 60% 63% 36%
2016-05-09 美国春小麦出苗率 2016-05-08 39% 47% 25%
2016-05-02 美国春小麦出苗率 2016-05-01 22% 24% 14%
2016-04-25 美国春小麦出苗率 2016-04-24 8% 8% 7%
2015-06-08 美国春小麦出苗率 2015-06-07 97% 78% 80%
2015-06-01 美国春小麦出苗率 2015-05-31 91% 64% 69%
2015-05-26 美国春小麦出苗率 2015-05-24 80% 40% 54%
2015-05-18 美国春小麦出苗率 2015-05-17 67% 22% 38%
2015-05-11 美国春小麦出苗率 2015-05-10 54% 11% 25%
2015-04-27 美国春小麦出苗率 2015-04-26 9% 4% 9%
2014-06-23 美国春小麦出苗率 2014-06-22 98% 89% 95%
2014-06-16 美国春小麦出苗率 2014-06-15 91% 82% 90%
2014-06-09 美国春小麦出苗率 2014-06-08 80% 70% 82%
2014-05-27 美国春小麦出苗率 2014-05-25 43% 39% 57%
2014-05-19 美国春小麦出苗率 2014-05-18 24% 20% 40%
2014-05-12 美国春小麦出苗率 2014-05-11 12% 9% 27%
2014-05-05 美国春小麦出苗率 2014-05-04 7% 5% 17%
2014-04-28 美国春小麦出苗率 2014-04-27 5% 3% 9%
2013-10-28 美国春小麦出苗率 2013-10-27 65% 61% 64%
2013-07-08 美国春小麦出苗率 2013-07-07 98% 100% 99%
2013-07-01 美国春小麦出苗率 2013-06-30 93% 100% 99%
2013-06-24 美国春小麦出苗率 2013-06-23 90% 100% 97%