↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国春小麦抽穗率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-07-18 美国春小麦抽穗率 2016-07-17 96% 95% 81%
2016-07-05 美国春小麦抽穗率 2016-07-03 74% 68% 45%
2016-06-27 美国春小麦抽穗率 2016-06-26 56% 42% 27%
2016-06-20 美国春小麦抽穗率 2016-06-19 28% 19% 14%
2015-07-20 美国春小麦抽穗率 2015-07-19 96% 82% 83%
2015-07-13 美国春小麦抽穗率 2015-07-12 91% 66% 66%
2015-07-06 美国春小麦抽穗率 2015-07-05 76% 44% 47%
2015-06-29 美国春小麦抽穗率 2015-06-28 49% 24% 29%
2015-06-22 美国春小麦抽穗率 2015-06-21 23% 9% 15%
2014-07-21 美国春小麦抽穗率 2014-07-20 84% 83% 85%
2014-07-14 美国春小麦抽穗率 2014-07-13 69% 67% 68%
2014-07-07 美国春小麦抽穗率 2014-07-06 47% 41% 47%
2014-06-30 美国春小麦抽穗率 2014-06-29 26% 16% 29%
2014-06-23 美国春小麦抽穗率 2014-06-22 10% 3% 16%
2013-08-05 美国春小麦抽穗率 2013-08-04 97% 100% 98%
2013-07-29 美国春小麦抽穗率 2013-07-28 94% 99% 95%
2013-07-22 美国春小麦抽穗率 2013-07-21 85% 97% 88%
2013-07-15 美国春小麦抽穗率 2013-07-14 71% 93% 73%
2013-07-08 美国春小麦抽穗率 2013-07-07 45% 85% 53%
2013-07-01 美国春小麦抽穗率 2013-06-30 18% 69% 32%
2012-07-23 美国春小麦抽穗率 2012-07-22 98% 77% 90%
2012-07-16 美国春小麦抽穗率 2012-07-15 94% 54% 77%
2012-07-02 美国春小麦抽穗率 2012-07-01 73% 12% 35
2012-06-25 美国春小麦抽穗率 2012-06-24 57% 5% 18%
2012-06-18 美国春小麦抽穗率 2012-06-17 33% 1% 7%