↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国春小麦收割率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-09-19 美国春小麦收割率 2016-09-18 98% 99% 93%
2016-09-13 美国春小麦收割率 2016-09-12 94% 96% 86%
2016-09-06 美国春小麦收割率 2016-09-04 91% 92% 75%
2016-08-29 美国春小麦收割率 2016-08-28 81% 84% 62%
2016-08-22 美国春小麦收割率 2016-08-21 65% 69% 46%
2016-08-15 美国春小麦收割率 2016-08-14 48% 46% 30%
2016-08-08 美国春小麦收割率 2016-08-07 30% 22% 18%
2016-08-01 美国春小麦收割率 2016-07-31 10% 6% 9%
2016-07-11 美国春小麦收割率 2016-07-10 91% 87% 64%
2015-09-14 美国春小麦收割率 2015-09-13 97% 72% 86%
2015-09-07 美国春小麦收割率 2015-09-06 94% 55% 76%
2015-08-31 美国春小麦收割率 2015-08-30 88% 36% 62%
2015-08-24 美国春小麦收割率 2015-08-23 75% 26% 47%
2015-08-17 美国春小麦收割率 2015-08-16 53% 15% 31%
2015-08-10 美国春小麦收割率 2015-08-09 28% 6% 20%
2015-08-03 美国春小麦收割率 2015-08-02 8% 3% 11%
2015-07-27 美国春小麦收割率 2015-07-26 2% 1% 5%
2014-10-06 美国春小麦收割率 2014-10-05 96% 99%
2014-09-29 美国春小麦收割率 2014-09-28 94% 95% 96%
2014-09-22 美国春小麦收割率 2014-09-21 86% 93% 92%
2014-09-15 美国春小麦收割率 2014-09-14 74% 89% 86%
2014-09-02 美国春小麦收割率 2014-08-31 38% 61% 65%
2014-08-25 美国春小麦收割率 2014-08-24 27% 39% 49%
2014-08-18 美国春小麦收割率 2014-08-17 17% 16% 33%
2014-08-11 美国春小麦收割率 2014-08-10 6% 5% 21%