↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国冬小麦种植率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-11-21 美国冬小麦种植率 2016-11-20 97% 95% 99%
2016-11-14 美国冬小麦种植率 2016-11-13 94% 93% 95%
2016-11-14 美国冬小麦种植率 2016-11-13 94% 93% 95%
2016-11-07 美国冬小麦种植率 2016-11-06 91% 91% 92%
2016-10-31 美国冬小麦种植率 2016-10-30 86% 87% 88%
2016-10-24 美国冬小麦种植率 2016-10-23 79% 81% 82%
2016-10-17 美国冬小麦种植率 2016-10-16 72% 73% 73%
2016-10-12 美国冬小麦种植率 2016-10-09 59% 60% 60%
2016-10-03 美国冬小麦种植率 2016-10-21 43% 44% 45%
2016-09-26 美国冬小麦种植率 2016-09-25 30% 28% 30%
2016-09-19 美国冬小麦种植率 2016-09-18 17% 16% 16%
2016-09-13 美国冬小麦种植率 2016-09-12 6% 7% 7%
2015-11-23 美国冬小麦种植率 2015-11-22 96% 99% 100%
2015-11-16 美国冬小麦种植率 2015-11-15 94% 95% 98%
2015-11-10 美国冬小麦种植率 2015-11-09 92% 93% 94%
2015-11-03 美国冬小麦种植率 2015-11-02 88% 89% 90%
2015-10-26 美国冬小麦种植率 2015-10-25 83% 83% 85%
2015-10-20 美国冬小麦种植率 2015-10-18 76% 75% 77%
2015-10-13 美国冬小麦种植率 2015-10-11 64% 66% 66%
2015-10-05 美国冬小麦种植率 2015-10-04 49% 54% 51%
2015-09-28 美国冬小麦种植率 2015-09-27 31% 40% 35%
2015-09-21 美国冬小麦种植率 2015-09-20 19% 23% 20%
2015-09-14 美国冬小麦种植率 2015-09-13 9% 11% 9%
2014-11-18 美国冬小麦种植率 2014-11-17 95% 99% 97%
2014-11-10 美国冬小麦种植率 2014-11-09 93% 94% 93%