↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国冬小麦出苗率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-12-05 美国冬小麦出苗率 2016-11-27 92% 92% 92%
2016-11-28 美国冬小麦出苗率 2016-11-27 92% 92% 92%
2016-11-21 美国冬小麦出苗率 2016-11-20 89% 89% 88%
2016-11-14 美国冬小麦出苗率 2016-11-13 84% 85% 84%
2016-11-14 美国冬小麦出苗率 2016-11-13 84% 85% 84%
2016-11-07 美国冬小麦出苗率 2016-11-06 79% 78% 78%
2016-10-31 美国冬小麦出苗率 2016-10-30 70% 69% 69%
2016-10-24 美国冬小麦出苗率 2016-10-23 60% 58% 58%
2016-10-17 美国冬小麦出苗率 2016-10-16 47% 44% 45%
2016-10-12 美国冬小麦出苗率 2016-10-09 34% 29% 30%
2016-10-03 美国冬小麦出苗率 2016-10-02 20% 16% 17%
2016-09-26 美国冬小麦出苗率 2016-09-25 8% 6% 8%
2016-04-25 美国冬小麦出苗率 2016-04-24 26% 25% 24%
2015-11-30 美国冬小麦出苗率 2015-11-29 93% 94% 93%
2015-11-23 美国冬小麦出苗率 2015-11-22 90% 91% 90%
2015-11-16 美国冬小麦出苗率 2015-11-15 87% 86% 86%
2015-11-10 美国冬小麦出苗率 2015-11-09 80% 82% 80%
2015-11-03 美国冬小麦出苗率 2015-11-02 72% 76% 73%
2015-10-26 美国冬小麦出苗率 2015-10-25 62% 65% 62%
2015-10-20 美国冬小麦出苗率 2015-10-18 49% 54% 49%
2015-10-13 美国冬小麦出苗率 2015-10-11 33% 41% 36%
2015-10-05 美国冬小麦出苗率 2015-10-04 20% 26% 22%
2014-11-24 美国冬小麦出苗率 2014-11-23 92% 92% 89%
2014-11-18 美国冬小麦出苗率 2014-11-17 87% 88% 84%
2014-11-10 美国冬小麦出苗率 2014-11-09 83% 83% 79%