↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国冬小麦抽穗率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-06-13 美国冬小麦抽穗率 2016-06-12 96% 95% 89%
2016-06-06 美国冬小麦抽穗率 2016-06-05 91% 89% 83%
2016-05-31 美国冬小麦抽穗率 2016-05-29 84% 82% 76%
2016-05-23 美国冬小麦抽穗率 2016-05-22 75% 74% 66%
2016-05-16 美国冬小麦抽穗率 2016-05-15 68% 65% 56%
2016-05-09 美国冬小麦抽穗率 2016-05-08 57% 52% 44%
2016-05-02 美国冬小麦抽穗率 2016-05-01 42% 39% 34%
2016-04-18 美国冬小麦抽穗率 2016-04-17 12% 13% 15%
2016-04-11 美国冬小麦抽穗率 2016-04-10 4% 5% 7%
2015-06-15 美国冬小麦抽穗率 2015-06-14 96% 91% 89%
2015-06-08 美国冬小麦抽穗率 2015-06-07 91% 85% 84%
2015-06-01 美国冬小麦抽穗率 2015-05-31 84% 78% 77%
2015-05-26 美国冬小麦抽穗率 2015-05-24 77% 68% 67%
2015-05-18 美国冬小麦抽穗率 2015-05-17 68% 55% 56%
2015-05-11 美国冬小麦抽穗率 2015-05-10 56% 42% 45%
2015-05-04 美国冬小麦抽穗率 2015-05-03 43% 27% 34%
2015-04-27 美国冬小麦抽穗率 2015-04-26 28% 17% 24%
2015-04-20 美国冬小麦抽穗率 2015-04-19 16% 8% 15%
2015-04-13 美国冬小麦抽穗率 2015-04-12 6% 5% 8%
2014-08-04 美国冬小麦抽穗率 2014-08-03 90% 86% 85%
2014-06-23 美国冬小麦抽穗率 2014-06-22 96% 94% 94%
2014-06-16 美国冬小麦抽穗率 2014-06-15 92% 88% 90%
2014-06-09 美国冬小麦抽穗率 2014-06-08 86% 81% 85%
2014-06-02 美国冬小麦抽穗率 2014-06-01 79% 71% 78%
2014-05-27 美国冬小麦抽穗率 2014-05-25 70% 58% 69%