↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国冬小麦收割率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-08-15 美国冬小麦收割率 2016-08-14 97% 99% 95%
2016-08-08 美国冬小麦收割率 2016-08-07 94% 96% 91%
2016-08-01 美国冬小麦收割率 2016-07-31 89% 91% 86%
2016-07-30 美国冬小麦收割率 2016-07-24 83% 82% 79%
2016-07-18 美国冬小麦收割率 2016-07-17 76% 72% 73%
2016-07-11 美国冬小麦收割率 2016-07-10 66% 62% 65%
2016-07-05 美国冬小麦收割率 2016-07-03 58% 50% 55%
2016-06-27 美国冬小麦收割率 2016-06-26 45% 33% 41%
2016-06-20 美国冬小麦收割率 2016-06-19 25% 17% 28%
2016-06-13 美国冬小麦收割率 2016-06-12 11% 9% 18%
2016-06-06 美国冬小麦收割率 2016-06-05 2% 3% 10%
2015-08-10 美国冬小麦收割率 2015-08-09 97% 94% 90%
2015-08-03 美国冬小麦收割率 2015-08-02 93% 89% 85%
2015-07-27 美国冬小麦收割率 2015-07-26 85% 82% 80%
2015-07-20 美国冬小麦收割率 2015-07-19 75% 74% 74%
2015-07-13 美国冬小麦收割率 2015-07-12 65% 67% 68%
2015-07-06 美国冬小麦收割率 2015-07-05 55% 55% 59%
2015-06-29 美国冬小麦收割率 2015-06-28 38% 42% 46%
2015-06-22 美国冬小麦收割率 2015-06-21 19% 31% 31%
2015-06-15 美国冬小麦收割率 2015-06-14 11% 15% 20%
2015-06-08 美国冬小麦收割率 2015-06-07 4% 8% 12%
2014-08-11 美国冬小麦收割率 2014-08-10 95% 91% 90%
2014-07-28 美国冬小麦收割率 2014-07-27 83% 80% 80%
2014-07-21 美国冬小麦收割率 2014-07-20 75% 74% 75%
2014-07-07 美国冬小麦收割率 2014-07-06 57% 55% 60%