↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国棉花生长优良率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-10-31 美国棉花生长优良率 2016-10-30 49% 47%
2016-10-30 美国棉花生长优良率 2016-10-02 49% 48%
2016-10-24 美国棉花生长优良率 2016-10-23 48% 47%
2016-10-17 美国棉花生长优良率 2016-10-16 47% 46%
2016-10-12 美国棉花生长优良率 2016-10-09 48% 49%
2016-09-26 美国棉花生长优良率 2016-09-25 48% 50%
2016-09-19 美国棉花生长优良率 2016-09-18 48% 52%
2016-09-13 美国棉花生长优良率 2016-09-12 47% 52%
2016-09-06 美国棉花生长优良率 2016-09-04 48% 44%
2016-08-22 美国棉花生长优良率 2016-08-21 47% 53%
2016-08-15 美国棉花生长优良率 2016-08-14 48% 55%
2016-08-08 美国棉花生长优良率 2016-08-07 48% 56%
2016-08-01 美国棉花生长优良率 2016-07-31 50% 57%
2016-07-25 美国棉花生长优良率 2016-07-24 52% 57%
2016-07-18 美国棉花生长优良率 2016-07-17 54% 57%
2016-07-11 美国棉花生长优良率 2016-07-10 54% 57%
2016-07-05 美国棉花生长优良率 2016-07-03 56% 57%
2016-06-27 美国棉花生长优良率 2016-06-26 56% 56%
2016-06-20 美国棉花生长优良率 2016-06-19 54% 55%
2016-06-13 美国棉花生长优良率 2016-06-12 53% 55%
2016-06-06 美国棉花生长优良率 2016-06-05 47% 50%
2015-11-03 美国棉花生长优良率 2015-11-02 47% 48%
2015-10-26 美国棉花生长优良率 2015-10-25 47% 48%
2015-10-20 美国棉花生长优良率 2015-10-18 46% 47%
2015-10-13 美国棉花生长优良率 2015-10-11 47% 47%