↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国棉花种植率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-06-20 美国棉花种植率 2016-06-19 95% 93% 98%
2016-06-13 美国棉花种植率 2016-06-12 89% 88% 93%
2016-06-06 美国棉花种植率 2016-06-05 75% 75% 84%
2016-05-31 美国棉花种植率 2016-05-29 59% 57% 69%
2016-05-23 美国棉花种植率 2016-05-22 46% 44% 54%
2016-05-16 美国棉花种植率 2016-05-15 40% 32% 39%
2016-05-09 美国棉花种植率 2016-05-08 26% 23% 26%
2016-05-02 美国棉花种植率 2016-05-02 16% 15% 18%
2016-04-11 美国棉花种植率 2016-04-10 5% 4% 7%
2016-04-05 美国棉花种植率 2016-04-03 3% 3% 5%
2015-06-29 美国棉花种植率 2015-06-28 98% 100% 100%
2015-06-22 美国棉花种植率 2015-06-21 94% 99% 100%
2015-06-15 美国棉花种植率 2015-06-14 91% 94% 96%
2015-06-08 美国棉花种植率 2015-06-07 81% 87% 89%
2015-06-01 美国棉花种植率 2015-05-31 61% 72% 78%
2015-05-26 美国棉花种植率 2015-05-24 47% 60% 61%
2015-05-18 美国棉花种植率 2015-05-17 35% 44% 46%
2015-05-11 美国棉花种植率 2015-05-10 26% 28% 32%
2015-05-04 美国棉花种植率 2015-05-03 17% 16% 22%
2015-04-27 美国棉花种植率 2015-04-26 10% 12% 16%
2015-04-20 美国棉花种植率 2015-04-19 8% 9% 11%
2015-04-13 美国棉花种植率 2015-04-12 4% 8% 8%
2015-04-07 美国棉花种植率 2015-04-06 2% 6% 6%
2014-06-16 美国棉花种植率 2014-06-15 95% 94% 96%
2014-06-02 美国棉花种植率 2014-06-01 74% 79% 81%