↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国棉花棉铃生长率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-08-29 美国棉花棉铃生长率 2016-08-28 95% 91% 94%
2016-08-22 美国棉花棉铃生长率 2016-08-21 92% 80% 89%
2016-08-15 美国棉花棉铃生长率 2016-08-14 88% 72% 83%
2016-08-08 美国棉花棉铃生长率 2016-08-07 70% 65% 72%
2016-08-01 美国棉花棉铃生长率 2016-07-31 54% 53% 57%
2016-07-25 美国棉花棉铃生长率 2016-07-24 46% 41% 43%
2016-07-18 美国棉花棉铃生长率 2016-07-17 28% 29% 30%
2016-07-11 美国棉花棉铃生长率 2016-07-10 19% 16% 19%
2016-07-05 美国棉花棉铃生长率 2016-07-03 11% 9% 11%
2016-06-27 美国棉花棉铃生长率 2016-06-26 6% 4% 6%
2015-09-07 美国棉花棉铃生长率 2015-09-06 100% 94% 95%
2015-08-31 美国棉花棉铃生长率 2015-08-30 94% 95% 96%
2015-08-24 美国棉花棉铃生长率 2015-08-23 83% 90% 92%
2015-08-17 美国棉花棉铃生长率 2015-08-16 73% 87% 88%
2015-08-10 美国棉花棉铃生长率 2015-08-09 68% 81% 79%
2015-08-03 美国棉花棉铃生长率 2015-08-02 57% 65% 64%
2015-07-27 美国棉花棉铃生长率 2015-07-26 44% 47% 49%
2015-07-20 美国棉花棉铃生长率 2015-07-19 33% 36% 36%
2015-07-13 美国棉花棉铃生长率 2015-07-12 18% 22% 24%
2015-07-06 美国棉花棉铃生长率 2015-07-05 10% 11% 14%
2015-06-29 美国棉花棉铃生长率 2015-06-28 5% 6% 8%
2014-09-02 美国棉花棉铃生长率 2014-08-31 96% 94% 96%
2014-08-25 美国棉花棉铃生长率 2014-08-24 90% 89% 93%
2014-08-18 美国棉花棉铃生长率 2014-08-17 88% 83% 88%
2014-08-11 美国棉花棉铃生长率 2014-08-10 83% 70% 80%