↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国棉花棉铃开裂率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-10-31 美国棉花棉铃开裂率 2016-10-30 95% 99% 96%
2016-10-24 美国棉花棉铃开裂率 2016-10-23 93% 95% 92%
2016-10-17 美国棉花棉铃开裂率 2016-10-16 89% 93% 88%
2016-10-12 美国棉花棉铃开裂率 2016-10-09 80% 86% 81%
2016-10-03 美国棉花棉铃开裂率 2016-10-02 71% 75% 74%
2016-09-26 美国棉花棉铃开裂率 2016-09-25 63% 66% 65%
2016-09-19 美国棉花棉铃开裂率 2016-09-18 48% 54% 56%
2016-09-13 美国棉花棉铃开裂率 2016-09-12 41% 42% 45%
2016-09-06 美国棉花棉铃开裂率 2016-09-04 33% 28% 33%
2016-08-29 美国棉花棉铃开裂率 2016-08-28 23% 20% 23%
2016-08-22 美国棉花棉铃开裂率 2016-08-21 16% 13% 15%
2016-08-15 美国棉花棉铃开裂率 2016-08-14 12% 9% 10%
2016-08-08 美国棉花棉铃开裂率 2016-08-07 9% 6% 7%
2015-10-26 美国棉花棉铃开裂率 2015-10-25 95% 90% 94%
2015-10-20 美国棉花棉铃开裂率 2015-10-18 94% 85% 89%
2015-10-13 美国棉花棉铃开裂率 2015-10-11 89% 76% 84%
2015-10-05 美国棉花棉铃开裂率 2015-10-04 77% 72% 78%
2015-09-28 美国棉花棉铃开裂率 2015-09-27 69% 63% 70%
2015-09-21 美国棉花棉铃开裂率 2015-09-20 57% 57% 61%
2015-09-14 美国棉花棉铃开裂率 2015-09-13 46% 49% 51%
2015-09-07 美国棉花棉铃开裂率 2015-09-06 31% 38% 38%
2015-08-31 美国棉花棉铃开裂率 2015-08-30 22% 29% 27%
2015-08-24 美国棉花棉铃开裂率 2015-08-23 14% 18% 18%
2015-08-17 美国棉花棉铃开裂率 2015-08-16 10% 11% 12%
2015-08-10 美国棉花棉铃开裂率 2015-08-09 7% 6% 8%