↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国棉花收割率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-12-05 美国棉花收割率 2016-11-27 77% 77% 84%
2016-11-28 美国棉花收割率 2016-11-27 77% 77% 84%
2016-11-21 美国棉花收割率 2016-11-20 67% 68% 77%
2016-11-14 美国棉花收割率 2016-11-13 61% 62% 69%
2016-11-14 美国棉花收割率 2016-11-13 61% 62% 69%
2016-11-07 美国棉花收割率 2016-11-06 56% 56% 60%
2016-10-31 美国棉花收割率 2016-10-30 46% 48% 48%
2016-10-24 美国棉花收割率 2016-10-23 39% 39% 37%
2016-10-17 美国棉花收割率 2016-10-16 30% 28% 27%
2016-10-12 美国棉花收割率 2016-10-09 22% 20% 20%
2016-10-03 美国棉花收割率 2016-10-02 16% 15% 14%
2016-09-26 美国棉花收割率 2016-09-25 10% 10% 10%
2016-09-19 美国棉花收割率 2016-09-18 6% 6% 7%
2016-09-13 美国棉花收割率 2016-09-12 4% 3% 5%
2015-11-30 美国棉花收割率 2015-11-29 80% 83% 88%
2015-11-23 美国棉花收割率 2015-11-22 70% 76% 82%
2015-11-16 美国棉花收割率 2015-11-15 64% 68% 74%
2015-11-10 美国棉花收割率 2015-11-09 58% 60% 65%
2015-11-03 美国棉花收割率 2015-11-02 50% 49% 54%
2015-10-26 美国棉花收割率 2015-10-25 42% 40% 43%
2015-10-20 美国棉花收割率 2015-10-18 31% 28% 32%
2015-10-13 美国棉花收割率 2015-10-11 22% 21% 25%
2015-10-05 美国棉花收割率 2015-10-04 16% 14% 18%
2015-09-28 美国棉花收割率 2015-09-27 11% 10% 12%
2015-09-21 美国棉花收割率 2015-09-20 7% 8% 9%