↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国棉花周度出口销售报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*USDA周销售新年度: 小麦和大麦市场年度始于6月1日,棉花和和大米始于8月1,玉米大豆和高粱始于9月1日,豆粕和豆油始于10月1日
*红线为当周实际装船值.
*蓝线为二个年度周总共销售.


公布时间 报告名称 截至周期 实际装船(包) 周共销售(包) 本年度周销(包) 下年度周销(包)
2018-02-23 美国棉花周度出口销售 2018-02-15
2018-02-15 美国棉花周度出口销售 2018-02-08 324,692 495,753 364,771 130,982
2018-02-08 美国棉花周度出口销售 2018-02-01 432,463 520,920 402,411 118,509
2018-02-01 美国棉花周度出口销售 2018-01-25 305,086 334,057 303,345 30,712
2018-01-25 美国棉花周度出口销售 2018-01-18 232,547 175,484 67,684 107,800
2018-01-18 美国棉花周度出口销售 2018-01-11 289,866 379,692 275,060 104,632
2018-01-11 美国棉花周度出口销售 2018-01-04 281,647 367,461 274,533 92,928
2018-01-05 美国棉花周度出口销售 2017-12-28 208,468 287,134 193,942 93,192
2017-12-28 美国棉花周度出口销售 2017-12-21 276,729 196,152 163,680 32,472
2017-12-21 美国棉花周度出口销售 2017-12-14 148,200 358,382 326,520 31,862
2017-12-14 美国棉花周度出口销售 2017-12-07 166,568 295,653 259,661 35,992
2017-12-07 美国棉花周度出口销售 2017-11-30 246,763 236,947 186,579 50,368
2017-11-30 美国棉花周度出口销售 2017-11-23 112,207 329,292 276,491 52,801
2017-11-23 美国棉花周度出口销售 2017-11-16 85,560 400,147 357,026 43,121
2017-11-16 美国棉花周度出口销售 2017-11-09 94,207 506,844 506,668 176
2017-11-09 美国棉花周度出口销售 2017-11-02 124,292 236,452 205,297 31,155
2017-11-02 美国棉花周度出口销售 2017-10-26 94,659 256,584 209,504 47,080
2017-10-26 美国棉花周度出口销售 2017-10-19 94,659 335,910 289,094 46,816
2017-10-19 美国棉花周度出口销售 2017-10-12 86,125 261,982 253,182 8,800
2017-10-12 美国棉花周度出口销售 2017-10-05 118,009 163,751 154,423 9,328
2017-10-05 美国棉花周度出口销售 2017-09-28 114,942 189,613 161,013 28,600
2017-09-28 美国棉花周度出口销售 2017-09-21 131,894 202,732 194,198 8,534
2017-09-21 美国棉花周度出口销售 2017-09-14 175,725 256,986 219,850 37,136
2017-09-14 美国棉花周度出口销售 2017-09-07 108,523 91,616 65,216 26,400
2017-09-07 美国棉花周度出口销售 2017-08-31 164,259 159,229 116,109 43,120