↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国棉花周度出口销售报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*USDA周销售新年度: 小麦和大麦市场年度始于6月1日,棉花和和大米始于8月1,玉米大豆和高粱始于9月1日,豆粕和豆油始于10月1日
*红线为当周实际装船值.
*蓝线为二个年度周总共销售.


公布时间 报告名称 截至周期 实际装船(包) 周共销售(包) 本年度周销(包) 下年度周销(包)
2018-01-11 美国棉花周度出口销售 2018-01-04 281,647 367,461 274,533 92,928
2018-01-05 美国棉花周度出口销售 2017-12-28 208,468 287,134 193,942 93,192
2017-12-28 美国棉花周度出口销售 2017-12-21 276,729 196,152 163,680 32,472
2017-12-21 美国棉花周度出口销售 2017-12-14 148,200 358,382 326,520 31,862
2017-12-14 美国棉花周度出口销售 2017-12-07 166,568 295,653 259,661 35,992
2017-12-07 美国棉花周度出口销售 2017-11-30 246,763 236,947 186,579 50,368
2017-11-30 美国棉花周度出口销售 2017-11-23 112,207 329,292 276,491 52,801
2017-11-23 美国棉花周度出口销售 2017-11-16 85,560 400,147 357,026 43,121
2017-11-16 美国棉花周度出口销售 2017-11-09 94,207 506,844 506,668 176
2017-11-09 美国棉花周度出口销售 2017-11-02 124,292 236,452 205,297 31,155
2017-11-02 美国棉花周度出口销售 2017-10-26 94,659 256,584 209,504 47,080
2017-10-26 美国棉花周度出口销售 2017-10-19 94,659 335,910 289,094 46,816
2017-10-19 美国棉花周度出口销售 2017-10-12 86,125 261,982 253,182 8,800
2017-10-12 美国棉花周度出口销售 2017-10-05 118,009 163,751 154,423 9,328
2017-10-05 美国棉花周度出口销售 2017-09-28 114,942 189,613 161,013 28,600
2017-09-28 美国棉花周度出口销售 2017-09-21 131,894 202,732 194,198 8,534
2017-09-21 美国棉花周度出口销售 2017-09-14 175,725 256,986 219,850 37,136
2017-09-14 美国棉花周度出口销售 2017-09-07 108,523 91,616 65,216 26,400
2017-09-07 美国棉花周度出口销售 2017-08-31 164,259 159,229 116,109 43,120
2017-08-31 美国棉花周度出口销售 2017-08-24 156,318 257,096 230,696 26,400
2017-08-24 美国棉花周度出口销售 2017-08-17 221,848 79,563 277,643 51,920
2017-08-17 美国棉花周度出口销售 2017-08-10 200,354 252,686 186,686 66,000
2017-08-10 美国棉花周度出口销售 2017-08-03 102,224 821,936 821,144 792
2017-08-03 美国棉花周度出口销售 2017-07-27 275,317 70,838 -55,671 126,509
2017-07-27 美国棉花周度出口销售 2017-07-20 326,790 260,885 28,293 232,592