↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国棉花周度出口销售报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*USDA周销售新年度: 小麦和大麦市场年度始于6月1日,棉花和和大米始于8月1,玉米大豆和高粱始于9月1日,豆粕和豆油始于10月1日
*红线为当周实际装船值.
*蓝线为二个年度周总共销售.


公布时间 报告名称 截至周期 实际装船(包) 周共销售(包) 本年度周销(包) 下年度周销(包)
2017-05-18 美国棉花周度出口销售 2017-05-11
2017-05-11 美国棉花周度出口销售 2017-05-04 412,799 306,982 160,574 146,408
2017-05-04 美国棉花周度出口销售 2017-04-27 357,255 249,681 152,435 97,246
2017-04-27 美国棉花周度出口销售 2017-04-20 302,374 180,792 115,486 65,306
2017-04-20 美国棉花周度出口销售 2017-04-13 358,658 343,340 226,268 117,072
2017-04-13 美国棉花周度出口销售 2017-04-06 438,390 511,340 307,183 204,157
2017-04-06 美国棉花周度出口销售 2017-03-30 447,251 390,938 269,964 120,974
2017-03-30 美国棉花周度出口销售 2017-03-23 393,985 476,635 392,328 84,307
2017-03-23 美国棉花周度出口销售 2017-03-16 379,730 529,521 328,227 201,294
2017-03-16 美国棉花周度出口销售 2017-03-09 337,932 458,161 316,487 141,674
2017-03-09 美国棉花周度出口销售 2017-03-02 528,972 464,474 248,931 215,545
2017-03-02 美国棉花周度出口销售 2017-02-23 319,174 544,364 481,444 62,920
2017-02-24 美国棉花周度出口销售 2017-02-16 340,628 495,513 367,158 128,355
2017-02-16 美国棉花周度出口销售 2017-02-09 344,909 345,512 222,219 123,293
2017-02-09 美国棉花周度出口销售 2017-02-02 452,101 254,081 208,057 46,024
2017-02-02 美国棉花周度出口销售 2017-01-26 354,483 414,722 325,727 88,995
2017-01-26 美国棉花周度出口销售 2017-01-19 227,667 467,387 457,003 10,384
2017-01-20 美国棉花周度出口销售 2017-01-12 222,458 378,178 346,498 31,680
2017-01-12 美国棉花周度出口销售 2017-01-05 210,544 241,672 235,952 5,720
2017-01-05 美国棉花周度出口销售 2016-12-29 252,415 183,661 183,689 -28
2016-12-29 美国棉花周度出口销售 2016-12-22 267,917 347,440 343,216 4,224
2016-12-22 美国棉花周度出口销售 2016-12-15 210,209 276,670 276,670 0
2016-12-15 美国棉花周度出口销售 2016-12-08 218,363 377,629 311,663 65,966
2016-12-08 美国棉花周度出口销售 2016-12-01 229,681 405,239 405,239 0
2016-12-01 美国棉花周度出口销售 2016-11-24 131,313 202,266 202,266 0