↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国棉花周度出口销售报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*USDA周销售新年度: 小麦和大麦市场年度始于6月1日,棉花和和大米始于8月1,玉米大豆和高粱始于9月1日,豆粕和豆油始于10月1日
*红线为当周实际装船值.
*蓝线为二个年度周总共销售.


公布时间 报告名称 截至周期 实际装船(包) 周共销售(包) 本年度周销(包) 下年度周销(包)
2012-04-26 美国棉花周度出口销售 2012-04-19 144,800 56,000
2012-04-19 美国棉花周度出口销售 2012-04-12 -3,900 38,800
2012-04-12 美国棉花周度出口销售 2012-04-05 -53,600 13,800
2012-04-05 美国棉花周度出口销售 2012-03-29 -143,700 96,200
2012-03-29 美国棉花周度出口销售 2012-03-22 152,800 3,700
2012-03-22 美国棉花周度出口销售 2012-03-15 197,000 87,100
2012-03-15 美国棉花周度出口销售 2012-03-08 239,900 118,800
2012-03-08 美国棉花周度出口销售 2012-03-01 113,300 16,500
2012-03-01 美国棉花周度出口销售 2012-02-23 76,200 2,300
2012-02-23 美国棉花周度出口销售 2012-02-16 177,800 6,100
2012-02-16 美国棉花周度出口销售 2012-02-09 101,400 65,200
2012-02-09 美国棉花周度出口销售 2012-02-02 35,700 14,000
2012-02-02 美国棉花周度出口销售 2012-01-26 -164,000 17,800
2012-01-26 美国棉花周度出口销售 2012-01-19 0 31,100
2012-01-19 美国棉花周度出口销售 2012-01-12 189,400 22,452
2012-01-12 美国棉花周度出口销售 2012-01-05 92,800 2,600
2012-01-05 美国棉花周度出口销售 2011-12-29 -9,500 3,100