↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国棉花周度出口销售报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*USDA周销售新年度: 小麦和大麦市场年度始于6月1日,棉花和和大米始于8月1,玉米大豆和高粱始于9月1日,豆粕和豆油始于10月1日
*红线为当周实际装船值.
*蓝线为二个年度周总共销售.


公布时间 报告名称 截至周期 实际装船(包) 周共销售(包) 本年度周销(包) 下年度周销(包)
2014-10-09 美国棉花周度出口销售 2014-10-02 81,275 113,037 68,499 44,538
2014-10-02 美国棉花周度出口销售 2014-09-25 77,597 234,139 226,395 7,744
2014-09-25 美国棉花周度出口销售 2014-09-18 87,903 167,338 155,722 11,616
2014-09-18 美国棉花周度出口销售 2014-09-11 104,491 73,833 74,977 -1,144
2014-09-11 美国棉花周度出口销售 2014-09-04 83,558 -27,619 -34,219 6,600
2014-09-05 美国棉花周度出口销售 2014-08-28 103,995 85,367 82,727 2,640
2014-08-28 美国棉花周度出口销售 2014-08-21 96,680 264,447 247,699 16,748
2014-08-21 美国棉花周度出口销售 2014-08-14 105,653 155,602 155,602 0
2014-08-14 美国棉花周度出口销售 2014-08-07 94,460 184,465 176,363 8,102
2014-08-07 美国棉花周度出口销售 2014-07-31 145,123 800,704 -1,322 802,026
2014-07-31 美国棉花周度出口销售 2014-07-24 118,400 260,121 5,723 254,398
2014-07-24 美国棉花周度出口销售 2014-07-17 72,015 369,484 -1,948 371,432
2014-07-17 美国棉花周度出口销售 2014-07-10 81,439 363,639 20,853 342,786
2014-07-10 美国棉花周度出口销售 2014-07-03 136,410 270,844 67,602 203,242
2014-07-03 美国棉花周度出口销售 2014-06-26 170,569 94,643 34,941 59,702
2014-06-26 美国棉花周度出口销售 2014-06-19 126,395 27,666 3,578 24,088
2014-06-19 美国棉花周度出口销售 2014-06-12 119,757 256,384 153,120 103,264
2014-06-12 美国棉花周度出口销售 2014-06-05 182,698 115,493 40,787 74,706
2014-06-05 美国棉花周度出口销售 2014-05-29 168,201 307,903 131,463 176,440
2014-05-30 美国棉花周度出口销售 2014-05-22 216,626 175,334 61,037 114,297
2014-05-22 美国棉花周度出口销售 2014-05-15 189,955 516,653 358,263 158,390
2014-05-15 美国棉花周度出口销售 2014-05-08 210,861 46,027 33,963 12,064
2014-05-08 美国棉花周度出口销售 2014-05-01 208,274 214,390 63,758 150,632
2014-05-01 美国棉花周度出口销售 2014-04-24 218,209 80,288 31,360 48,928
2014-04-24 美国棉花周度出口销售 2014-04-17 218,943 140,478 124,077 16,401